Archive for april, 2010

Hatt till orsadräkten (samt vikten av att välja rätt hatt till din folkdräkt)

april 17, 2010

Mårtens Per Persson med stilig hatt med tuppor, fotograferad av Falufotografen C E Källström ca 1865

Att välja rätt hatt kan betyda mycket för det slutgiltiga och samlade intryck som dräkten ger. Om jag ska vara en smula kritisk måste jag säga att många dräktbärande herrar idag annars tar alldeles för lätt på den biten, och väljer huvudbonader som inte riktigt passar ihop med deras övriga plagg. Själv hade jag tur med att hitta den perfekta hatten hos dräktskräddaren Paul Höglund i Gärdebyn, Rättvik, som tillverkar egna hattar efter förlagor hos de hattar som var i bruk i 1800-talets dalasocknar.   

 

Eftersom hattarna tillverkades av hantverkare i städerna och därmed var köpevara brukar man mena att dessa aldrig utvecklade någon egentlig lokal särprägel såsom dräkten i övrigt. Detta är i mångt och mycket en korrekt iakttagelse, men trots detta uppstod det vissa drag och lokala hattmoden som skvallrade om bärarens härkomst. Min hatt är en kopia av en typ som tillverkades av Faluhattmakaren Lars Fredric Roth, som tycks ha specialiserat sig på att förse Siljansallmogen med hattar efter deras tycke och smak. Den karaktäristiska modellen med sin låga kulle och svängda brätten som hålls uppe med band, s.k. stilltor, var framförallt vanligt förekommande i Rättvik och Boda fram till 1860-talet då de slutade tillverkas, men dessa ”rotashattar” var allt att döma också populära i Orsa.

 

Hatt från Leksand i Nordiska Museets samlingar, förmodligen tillverkad av L F Roth. Högre hattar av det här slaget var populära i Leksand och Mora

Äldre hattar från Orsa, några med tuppor. Samtliga fotograferade under 1860-70-talen (Orsa bildarkiv)

Hats in old Orsa photos, some sporting tuppor. 1860s and 70s (Orsa bildarkiv)

Hatten köptes sommaren 2008 komplett med stilltor, linnefoder och svettband i läder, men kantband och hattband av sammet fick jag sätta på själv. Bandet av 16 mm:s brett svart sammet veks kring kanten och syddes fast med förstygn, samma slags band lindades sedan två varv kring kullen och knöts ihop med en rosett så som på originalhattarna.

 

Jag kan verkligen rekommendera Paul Höglunds hattar till alla som vill unna sig en mycket karaktärsfull och ortstypisk hatt. Men måste man skaffa sig en sådan för att vara ”rätt klädd”? Nej, naturligtvis inte. När de gamla hattyperna slutade att tillverkas strax efter 1800-talets mitt började orsakarlarna bära modernare herrhattar av samma typ som tillverkas än idag, och vilken elegant herrhatt som helst passar givetvis alldeles utmärkt. Nota bene, det ska dock alltså vara en fin hatt av bra kvalitet (med foder och ripsband till kantning och hattband) och inte någon av de enklare filthattar av slokhattskvalitet som man annars ibland ser i dräktsammanhang nuförtiden. Slokhattar började användas i slutet av 1800-talet till grövre arbeten (t.ex. kolning) och passar knappast till en högtidsdräkt – det blir lite som att bära keps till kostym…      

 

Tupporna monterade på det handvävda bandet. The pom-pons (tuppor)attached to the hand-woven lace.

Ett intressant fenomen som tycks ha varit begränsat till Dalarna och Siljansbygden var att dekorera hatten med dekorativa tofsar och bollar, s.k. tuppor. Bruket tycks ha uppstått efter inspiration av soldaternas hattdekorationer någon gång under 1700-talets andra hälft, och var vanligt fram till 1860-talet då de blir alltmer sällsynta på fotografier och avbildningar. Mitt hattband, som viras tre varv runt kullen, är handvävt i Orsa av vitt och blått bomullsgarn och försett med tre vita bollar/tuppor av vitt ullgarn, inköpta på Leksands hemslöjd. I Orsa används traditionellt tre tuppor, men numera nöjer sig många med två. Även smala gula och svarta band av siden eller bomull användes ofta till detta förr i tiden, och bandet på bilderna har jag själv tillverkat av gult moulinegarn.

 

Kantbandet av sammet syddes fast med förstygn. The velvet ribbon was attached to the brim with stab-stitches.

English summary: Hat for the Orsa garb

 My hat featured here is made after extant mid 19th century hats used in Orsa and in adjacent Dalecarlian parishes. The model with its low, oval crown and the slightly upturned brim held in place by ribbons or stilltor, is very typical, otherwise hats were made by professional hatters in the cities and rarely developed into traditional, regional forms. I bought this hat from the dräkt-tailor Paul Höglund of Rättvik, who has specialized in producing replicas based on 19th century hats made by the hatter Lars Fredric Roth of Falun, Dalarna. I had to attach the black velvet puggaree and ribbon around the brim myself though; the latter being stab-stitched in place.

 

Den färdiga hatten med hatt- och kantband. The finished hat with velvet puggaree and brim edging

The hat is traditionally decorated with a hand-woven cotton lace with three white woollen pom-pons (tuppor) wound three times around the crown, and with an additional thin lace with small tassels of yellow mouline floss (black ones were also used). The practice of embellishing the hat with lace and tuppor seems to have been inspired by military fashion in the second half of the 18th century, and also appears to have been exclusive for the Dalecarlians – and those of the Siljan-region in particular. Such hat decorations fell out of fashion after the 1860s but were reintroduced in the early 1900s.     

Hatt-tuppor har tillsammans med knätofs blivit föremål för mycket löje och dras titt som tätt upp när man ska göra sig lustig över dalakulturen och den svenska dräkttraditionen i allmänhet. Själv tycker jag dock att de ger dräkten – bokstavligt talat – ”balls”.

Annonser

Jacka, bonnet och strumpor från Arnish Moor

april 11, 2010

Ja, jag är medveten om att det var drygt två månader sedan jag uppdaterade bloggen sist, men med två kurser samtidigt så blir det inte så mycket tid över till att handsy och greja. Min filmblogg har också gått i stiltje av den anledningen, och det är osäkert om jag har lust att fortsätta på den, men vi får la’ se.

 Hursomhelst har snön nu smält bort tillräckligt i vårsolen för att jag ska våga mig ut och bli fotograferad i den kompletta Arnish Moor-stassen. Den knäppta jackan är sydd i ett ganska kraftigt ylletyg av vadmalskaraktär från handelsgillet, i en brungråmelerad ton som i skottska sammanhang brukar gå under benämningen ”hoddengrå”.  Även skottarna vävde vadmal av samma typ som i Skandinavien, som förutom hodden också var känt som wadmel, vilket ytterligare röjer kopplingen till Skandinavien. Yttre Hebriderna där Arnish Moor-fyndet gjordes ingick f.ö. i ett jarldöme under Norge ända fram till 1266, och behöll därefter täta förbindelser med norrmännen och de nordantlantiska öarna.   

 

Jackan överenstämmer i stort sett med originalmåtten, men gjordes något längre då den ursprunglige bäraren var någon decimeter kortare än vad jag är. Plagget bär drag av 1600-talets mode men är förhållandevis enkelt konstruerat med raka sömmar och kilar i sidorna, med all sannolikhet sydd hemma på mannens croft.

Fickans konstruktion har också ändrats något, eftersom jag inte riktigt fick kläm på hur originalet var sytt (möjligen hade den slitna och hoplappade jackan ursprungligen haft ett ficklock som sedermera lossnat). Fickpåsen var dock liksom här sytt av ett tartanrutigt ylletyg. Min jacka är också fodrad med ett stadigt och oblekt linnetyg i tuskaft, vilket saknas på originalet, som däremot tycks ha varit delvis fodrad med slitna yllerester efter en liknande jacka. När man idag skämtar om snåla skottar ska man ha i åtanke att stereotypen har sitt allvarliga ursprung i de fattiga och enkla förhållandena som merparten av landets befolkning levde under, inte minst i de karga Högländerna och atlantöarna.    

 

Strumporna eller hosorna är sydda av en medeltjock och naturvit yllekypert från medeltidsmode, klippt på skrådden för elasticitet så som originalet. Även om stickning tidigt blev känt i Skottland verkar man ändå ha föredragit att sy strumpor av tyg långt in på 1700-talet, vilket också är ursprunget till det s.k. Argylemönstret på dagens stickade tartanstrumpor (från början tillverkades de alltså av rutigt tyg klippt på skrå, därav de snedställda rutorna). Arnish Moor-mannens strumpor var så slitna och lappade att det är svårt att avgöra hur de ursprungligen var sydda vid fotdelen, men snittet med ankelkilar och sulor tycks ha varit standard att döma av samtida avbildningar och bevarade strumpor, inkl. det närliggande och samtida Quintfall Hill-fyndet. Som strumpeband använde han endast ett par enkla tygremsor. Skor fattas till dräkten, men förmodligen gick mannen barfota i sina trådslitna strumpor, vilket också bekräftas av dåtida beskrivningar. Enkla råhudssandaler (brogan) utgjorde annars högländarnas vanliga fotbeklädnad.  

 

Mannens basker eller bonnet (boineid; också känd som Tam) var stickad, men eftersom jag inte lärt mig stickning ännu fick det bli en sydd variant efter Quintfall Hill-fyndet, gjord av ett ganska kraftigt kypertvävt tyg i vejedeblå nyans. Den vejde- eller indigoblå skotska bonneten var från 1500-talet och mer än två hundra år därefter en obligatorisk del av högländarnas dräkt, och minst lika utmärkande för deras ursprung som breacan-an-feileadh eller tartanpläden. Den enkla blå bonneten utvecklades senare till den s.k. balmoralmössan och tam o’shanter som båda idag bärs till höglandsdräkt, samt den mindre Glengarrymössan som ingår i skottska regementens mässdräkt och ofta bärs av säckpipsblåsare.

 Sömnadskommentar: alla sömmar har gjorts med efterstygn med vaxad lintråd 35/2, ca 3-5 stygn/cm. Fållstygn med vaxad lintråd 60/2. Knappar och knapphål har gjorts enligt följande beskrivning.

Mer om fyndet finns i denna pdf.

 

In English: Arnish Moor jacket, hose and bonnet

 

 There has been a while since I updated my blog since last, but taking two courses at uni has taken its toll on my spare time. Nevertheless, since most of this winter’s snow has melted in the spring sun by now I ventured out to be photographed in the complete Arnish Moor-garb. The buttoned jacket is made of a rather heavy woollen cloth corresponding to domestic Scandinavian vadmal, in a brownish grey tone commonly referred to in Scotland as “hodden grey”. This domestic so called hodden cloth weaved by the Scots was more or less identical to the Scandinavian vadmal in quality, and in fact it was also known as wadmel, further revealing the close cultural ties between Scotland and Scandinavia. After all, the Outer Hebrides where the find was excavated remained a Norwegian earldom or fief up ‘til 1266, and even after that the bond with Norway and the North Atlantic Isles remained strong.   

 The jacket has pretty much kept the original measurements, but was made slightly longer since the original wearer was a few inches shorter than I am. The garment features mid 17th century fashion traits but are comparatively crudely made with straight seams and inserted side-gores, in all likelihood it was sewn at home at the man’s humble croft.

The construction of the pocket has also been somewhat altered since I never really got the knack of how it was made on the extant garment (possibly the heavily worn and mended jacket might originally have had a pocket flap that was lost). The pocket fabric though was made of checked tartan wool as shown here.  My jacket is also lined with a heavy linen fabric that is absent in the original garment, which however seems to have been partially lined with the ragged remains of a similar woollen jacket. One should keep in mind that today’s humorous stereotype of cheap Scots has its more serious origin in the poor and humble conditions in which most of the country’s population lived, especially those living in the barren and inhospitable Highlands and Isles.  

 

The hose or stockings are made from a medium weight, off-white woollen twill, cut on the bias for stretch as was the original pair. Although knitting was picked up early in Scotland, people seem to have preferred sewn cloth-hose well in to the 18th century, which is still evident in contemporary knitted tartan hose with so called Argyle pattern (originally they were made from checked tartan cut on the bias, thus rendering the characteristic diamond pattern). The Arnish Moor hose were worn and patched to such an extent that it’s difficult to tell how the foot piece originally was constructed, but the cut with vamp, ankle gussets and sole appears to have been the preferred pattern at the time, judging by period depictions and a number of preserved and less tattered stockings, including the ones found at nearby Quintfall Hill. A pair of woollen strips of fabric tied at the knee served as simple garters. Although I’m planning to eventually make a pair of shoes for the garb, the Arnish Moor-man probably travelled barefoot in his tattered hose at the time of his death, a common practise in the past. Otherwise, simple sandal-like shoes made from hide and known as brogans constituted the clansmen’s normal footwear.

 The bonnet (boineid; also known as tam) worn by the Arnish Moor-man was in fact knitted, but since I still haven’t learn that craft I went for a sewn fabric one patterned on the Quintfall Hill-find. The fabric is a fairly coarse woollen twill (kersey) in a woad shade. Knitted or sewn bonnets dyed with woad or indigo constituted an indispensible part of Highland attire from the 16th century and more than two centuries on, and it was at least as much a hallmark denoting their origin as the breacan-an-feileadh or belted plaid. The simple bonnet/boineid eventually developed into the balmoral and tam o’shanter caps still worn with Highland dress, and the smaller Glengarry cap used by Scottish servicemen and pipers.

 Sewing notes: All seams were made with back-stitches with waxed linen thread 35/2, hems were made with hem-stitches using waxed 60/2 linen thread. Cloth buttons and buttonholes were made according to these instructions.

More on the find can be found in this pdf.