Archive for januari, 2011

En julig 1300-talströja

januari 30, 2011

Egentligen vet jag inte varför jag envisas med att fortsätta sy cotehardier, med tanke på den möda och arbetstid som går åt för att göra knäppningen. Dessutom är tajta plagg i ärlighetens namn inte särskilt snygga på oss med en kompakt grävlingsfysionymi… Jaja, nu kunde jag dock inte låta bli att sy en dovt vinröd, smått julig cotehardie inför den årliga Staffansfesten i december som bössorna arrangerade. Mönstret bygger på min tidigare blå cotehardie/tröja men gjordes ännu mer kroppsnära för att sitta någorlunda bra för en gångs skull. Antalet knappar är 65, varav varje ärm har försetts med femton var. Kanterna på ärmsprundet har dessutom förstärkts med en enkel flätad kant av det slag som återfunnits bland fynd från 1300-talets London och Grönländska Herjolfsnes. Knapp- och knapphålskonstruktionen följer annars samma instruktioner som jag tidigare använt mig av och plagget är i övrigt handsytt med oblekt lintråd 35/2.

När man syr ett plagg av cotehardietyp så har jag märkt att det blir bäst om man använder sig av ett tunnare tyg utan foder (med undantag för de förstärkta infodringarna vid knapphålen). Till skillnad från senare tiders livplagg från 1500-talet och framåt så behöver inte den här typen av plagg någon stadga, utan ska snarare följa kroppen så mjukt som möjligt. Tänk er en hosa, fast för överkropp och armar.

En hårdhänt kille i röd tröja pryglar den Helige Kristoffer på ett altarskåp i Falsterbo kyrka, Skåne (ca 1400).

A ruffian dressed in a red cotehardie flogs St. Christopher on an altarpiece in Falsterbo Church, Skåne, Sweden (ca 1400)

 

English: A Seasonal 14th century Cotehardie

To be honest I don’t know why I keep bother sewing cotehardies, considering the time and effort needed to finish the buttoning. Besides, to tell the truth such tight-fitting garments do not really look that good on people like me who are blessed with a sturdy badger-like physique… Well, nevertheless I couldn’t keep my hands from sewing a dark burgundy red, somewhat Christmas-flavoured cotehardie to be worn at the annual Feast of St. Stefanus arranged last December by Albrecht’s Gunners. The pattern is essentially the same one I used for my blue cotehardie or doublet but was made even tighter for at least a somewhat better fit. The numer of buttons are 65 in all, of which fifteen is attached to each sleeve. The hems of the slits at the sleeves are also reinforced with simple, finger loop-braided edge treatment as seen among some of the finds exhumed from 14th century London and Greenlandic Herjolfsnes. The construction of buttons and buttonholes follows the same technique I have employed in the past and the garment is otherwise sewn by hand using an unbleached linen thread 35/2.

When sewing cotehardies and similar fitted medieval garments I have observed that the best result is obtained if one uses a lighter woolen fabric without lining (with the exception of facings of silk or linen used for reinforcing buttonholes). As opposed to later garments from the 16th century and onwards this kind of clothing doesn’t need any form of stiffening, but should rather be made to fit the body as snug and softly as possible. Imagine a stocking or hose, but intended to cover your arms and uppe body.

Annonser