Kläder till en skotsk legoknekt

Photo courtesy of Gabriele B. Note that the sporran, bonnet and belted plaid is not made by me.

Under det senaste halvåret har mina egna sömnadsprojekt fått stå tillbaka till förmån för en radda med beställningsarbeten till andra, vilket har inneburit många spännande och lärorika utmaningar. Den senaste ivägskickade beställningen består av en skotsk grunddräkt som ska kunna fungera för sent 1500-tal t.o.m. Trettioåriga kriget, då skotska regementen var en vanligt förekommande syn hos kontinentens arméer, inte minst på den svenska sidan under Gustav II Adolf.

Scottish mercenaries from Mackay’s regiment in the army of Gustavus Adolphus. Note the doublet worn by the man second from left.

Dräkten består av en tröja eller doublet, ett par korta tartanstrumpor samt ett par trews, det vill säga irisk-skotska byxhosor. Beställaren fick även möjlighet att köpa en begagnad linneskjorta i 1600-talsmodell med krage och rynkade ärmlinningar.

Tröjan är tillverkad av ett mörkgrått valkat ylletyg och fodrat med oblekt linnelärft. Skärningen påminner starkt om den korta sjömanströja som hittades på regalskeppet Vasa, 1628. Till skillnad från Vasatröjan är denna försedd med separata skört, vilket är ett återkommande drag i senrenässansens mode. De vingliknande passpoalerna vid ärmkullen är också lika utmärkande för tidens mode, som förordade en smal midja och breda, markerade axlar. Tröjan knäpps med tre tygknappar vid varje ärmslut och tolv knappar framtill. Det enkla tyget – som kan sägas motsvara skottarnas gamla hemvävda wadmel (vadmal) eller hodden – talar för ett plagg som kan ha burits av en enkel rekryt snarare än en elegant svidad officer eller soldat ur ett uniformerat regemente.

Trews avbildade på en tavla av David Allan 1780. De bärs med strumpeband och bältesväska, sporran.
Trews depicted on a 1780 painting by David Allan. They’re worn with garters and the Highland purse or sporran.

Hosorna eller strumporna, som är sydda av rutigt tartantyg skuret på skrådden, når knappt upp till knäet där de hålls uppe med enkla strumpeband. Liknande strumpor fast sydda i omönstrat tyg har hittats i samband med mossfynden från Quintfall Hill och Arnish Moor.

De sammansydda hosorna – trews eller triubhas – var typiska för gaelisk dräkt fram till 1746 då brittiska myndigheter förbjöd kiltar och övrig traditionell höglandsdräkt till följd av jakobiternas resning. Liksom de korta hosorna är de skurna på skrådden för att utnyttja tygets elasticitet. Bevarade trews har hittats i samband med mossfynden från Dungiven i Nordirland och Kilcommonmossen i Tipperary på Irland; båda är daterade till 1500-talet. Till skillnad från 1400-talets sammansydda hosor är de högt skurna, de saknar blygdkapsel och hålls uppe med en dragsko istället för att snöras fast vid tröjan. Enligt äldre uppgifter bars dessa heltäckande benkläder ofta på vintern eftersom bara ben under storkilten (feilidh mhor) knappast var en lysande idé.

Dessa trews är i likhet med de övriga plaggen sydda helt för hand med vaxad lintråd 35/2. På grund av det ovalkade ylletygets benägenhet att fransa upp samt den påfrestning som sömmarna utsätts för sig använde jag vikta fällsömmar.

English: basic outfit of a Scottish mercenary

 During the last six months or so my own sewing projects have taken second place as I have been preoccupied with a bunch of custom orders to other people, which has been a very interesting and educational experience so far. The latest dispatched order consists of a basic Scottish kit that will work for late 16th century as well as for 30 Years War-reenactment, when Scottish regiments were a common sight in European armies, especially in Gustavus Adolphus’ Swedish army.

Photo courtesy of Gabriele B.

The garb consists of a doublet, a pair of short hose and a pair of trews, i.e. Gaelic joined hose. The customer also got to buy a linen shirt in 17th century fashion with collar and gathered cuffs.

The doublet is made of a dark grey wool and lined with a tabby-woven unbleached linen canvas. Its cut closely resebles that of the sailor’s jacket found in the Swedish warship Vasa, which went down in 1628. In contrast to the Vasa jacket the doublet is fitted with separate skirts or tabs, which is a recurrent feature in late Renaissance fashion. The ”wings” at the shoulders are equally distinctive for late 15th and early 16th century fashion, whose ideals stipulated a narrow waist and broad, marked shoulders. The doublet is buttoned with sewn cloth buttons – three at each cuff and twelve at the front opening. The plain material, correpsonding to homespun woolen cloth known as hodden or wadmel in Scotland, suggests the ordinary garb of common recruit rather than an extravagantly dressed officer or soldier belonging to a uniformed regiment.

The hose or socks, which are made from checked tartan cloth cut on the bias, barely reaches the knee and are held up by simple strips of cloth serving as garters. Similar socks though cut from plain wool were found at the bog finds at Quintfall Hill and the one at Arnish Moor.

The joined hose – trews or triubhas – were distinctive of Gaelic dress up until 1746 when they were banned by the English along with the kilt and other parts of traditional Highland attire following the last Jacobite rising. Just like the short hose the trews are cut on the bias to utilize the stretchiness of the fabric. Preserved trews have been found at Dungiven in Northern Ireland and Kilcommon bog in Tipperary, Ireland – both dated to the 16th century. As opposed to 15th century joined hose, they have a high waist, they lack a codpiece and are held up with a drawstring instead of being tied with points to the doublet. According to some period sources, this kind of legwear was commonly worn by the clansmen during winter, when bare legs under the belted plaid (feilidh mhor) seemed like a less brilliant idea…

Like the rest of the garments, the trews are entirely hand-sewn with an unbleached, waxed linen thread (35/2). Because of the tartan’s tendency to fray, and considering the amount of stress put upon the seams, the trews were sewn with folded fell-seams.

Tröja (nr 07883) från Vasa, 1628.
Sailor’s jacket from the Vasa, 1628.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: