Duchie Award

november 18, 2011

Last month I was pleasantly surprised by being awarded the prestigious Duchie Award for ”Excellence in historical costuming and bloggery” by fellow Albrecht’s Bössor-member Sarah a.k.a. A most Peculiar Mademoiselle. My sincere thanks and appreciation to you, it’s an honour to be mentioned alongside gifted costuming-gurus such as Neulakko and Ida!

Now, as a receiver of the award I’m obliged to tell you five things that I love about historical costuming, which shouldn’t be too difficult at all considering my zest for the craft. First of all, historical clothing regardless of age makes it possible to connect with past generations at quite an intimate level, as clothes could be regarded as one’s closest possessions. As a student as well as teacher of history I appreciate the fact that clothes and fashion reveal so much about the time and society in which they were created.

Historical clothing is the cornerstone of all reenactment and living history and it is simply impossible to pursue those activities without dressing the part. By all means this is not in any way a sacrifice since period fashion tends to look better than most of the mass-produced and ill-fitting apparel being sold today, not to mention that they will last longer.

A properly reconstructed historical garb will not only allow you to dress and look like your forebears, but also feel what they felt including everything from smooth linen to coarse itchy wool.

This is of course lead us in to the materials being used, which almost without exception consist of natural materials like linen, wool, leather, silk, and so on. There simply is a sense of genuineness associated with Nature’s own fibers and I love working with them.

Speaking of working I’ve also always been fond of sewing by hand, a relaxing activity that often works like a kind of meditation. When sewing stitch after stitch by hand, time itself often seems to slow down and dissolve. It is also a satisfying thought knowing that you are passing on handicraft skills that are sometimes millennia old, making you a preserver and transmitter of tradition.

Then I am supposed to give the award to three other historical costuming-bloggers, which I am happy to do. There are undoubtedly a plethora of skilled ”colleagues” of mine out there who are at least as passionate about historical clothing, but the following bloggers have still not received the award as far as I know:

Kurage: Fellow Albrechtian Anders is a bloke skilled in many crafts, not least when it comes to costuming and documenting it. His 18th century stuff is equally as impeccable and inspiring as his 14th century work.

Mat, sömnad och tusen andra saker or ”Food, sewing, and a thousand other things” is a Swedish-language blog run by a friend of mine particularly hooked on the 18th and early 19th centuries. Although her historical garb is excellent one should also not fail to notice her period cooking adventures!

Frejs knivmakeri och annat konsthantverk: Although mainly dedicated to knifemaking and other ”hard” crafts, Frej has also proved to be a skilled tailor. I especially appreciate his fearless approach in trying on less common and less known garments such as the iron age trousers from Dätgen or tricolored cotehardie. This guy sure know how to dig out exciting stuff from the hidden depths of the period wardrobe!

Please have a look at the bloggers listed above, if you don’t know Swedish you might want to let Google translate them for you (although the photos featured there speak for themselves)

Annonser

Senromersk tunika

november 8, 2011

Mitt senaste beställningsarbete är en senromersk tunika av den typ som ingick i legionärernas vestis militaris eller fältkläder under perioden ca 200-500. Tunikan är av naturvit kypertvävt ylle och försedd med röda ylleapplikationer, så kallade clavi. Denna typ av plagg brukar ibland kallas ”koptisk tunika” då flera bevarade tunikor från senantiken har påträffats i Egypten, och dessa har i regel vävts i ett stycke med clavi integrerade i varpen. Under antiken omtalades plagget dock som tunica manicata (eller chiton cheiridotos på grekiska), dvs långärmad tunika och lär ha kommit till under påverkan av germanskt dräktskick – innan 200-talet bar legionärerna i regel kortärmade eller ärmlösa tunikor. Vanligtvis bars den över en undertunika eller skjorta i linne, linea eller kamision.

Tunikan är av en mycket enkel och rymlig modell och är i praktiken ett stort kors som vikts av på mitten och sytts samman längst sidorna med täta efterstygn av vaxad blekt lintråd 60/2. En slits har lämnats som halsöppning. Kroppen är mycket vid medan ärmarna är lätt avsmalnande, och på det stora hela är det ett överraskande bekvämt plagg som jag kan tänka mig var ett mycket praktiskt grundplagg för soldater. Tunikans rustika material och förhållandevis enkla clavi antyder att det är ett plagg som kan ha burits av en menig legionär snarare än en officerare, vilka tycks ha föredragit mer utsmyckade plagg.

English: Late Roman tunic

My latest custom work is a late Roman tunic of the same type belonging to the legionaries’ vestis militaris or field garb during the 3rd to 6th centuries. The tunic is made of a natural off-white woolen twill and fitted with decorative red woolen strips, so called clavi. Sometimes this kind of garment is referred to as ”Coptic tunic” due to the fact that several preserved examples from late antiquity have been found in Egypt; those garments were normally woven in one piece on a wide loom with the clavi being integrated into the warp and/or emboroidered. During antiquity however such a garment would have been known as a tunica manicata or chiton cheiridotos, i.e. ”long-sleeved tunic”, and it is thought to have entered roman military and civilian fashion due to Germanic influence – before the 3rd century the legionaries uasually wore short-sleeved or sleeveless tunics. Generally the tunica was worn on top of a linen under-tunic or shirt known as linea or kamision.

The tunic is cut in a very simple and voluminous fashion and virtually consists of a large cross of cloth folded over and sewn together at the sides with back-stitches using a bleached, waxed linen thread 60/2. The neck opening consists of a simple hemmed slit. The otherwise loose tunic has fairly tight, tapering sleeves, and altogether it is a surprisingly comfortable garment that I can very well image to have accomodated the legionaries’ need for a practical foundation garment. The plain material and rather modest appearance of the clavi suggests a tunic that might have been worn by a legionary of the rank and file rather than an officer, as they seem to have preferred showing off with more elaborately decorated garments.

Tunikor med olika typer av clavi avbildade på en mosaik från Villa Romana del Casale, Piazza Armerina, Sicilien, 300-talet / Tunics with a variety of clavi on a mosaic from Villa Romana del Casale, Piazza Armerina, Sicily, 4th century (photo courtesy of Dick Osseman)

 

Panzar försök tre

september 15, 2011

Eftersom jag tidigare sålt mitt första panzar från förra årets säsong var jag i behov av ett nytt inför Battle of Wisby i år. Detta är mitt tredje panzar efter att strax innan sytt ett på beställning, ett plagg som tog lite drygt en veckas intensivt quiltande och sömnande att färdigställa. Som källor utgick jag främst från den engelska riddaren Robert Shurlands (d. 1328) gravhäll, som visar dennes väpnare iförd ett panzar, samt skotska 1200-1300-talsgravhällar från Hebriderna. Panzaret består av fyra lager linnekanvas och mellan två till tre lager gråvadd för möbeltapetsering. De respektiva delarna quiltades först för att senare sys ihop med kaststygn, ärmen gjordes tvådelad och böjd för att underlätta rörligheten. All sömnad och quiltning är utförd med kraftig vaxad lintråd 20/3. Quiltningen är gjord med förstygn, ca 1-2 stygn / cm och med 3 cm mellanrum. Plaggets totala vikt ligger på runt 7-8 kg.

 Resultatet blev lite sisådär, plagget dämpar helt klart slag på ett tillfredsställande sätt men är i gengäld ganska otympligt och passformen lämnar mycket att önska. Det bör påpekas att regelbunden användning gör vadderade plagg av den här typen mjukare och bekvämare, men ett lättare panzar/vapentröja och brynja över skulle med all sannolikhet ändå ge ett bättre och smidigare skydd till det ringa priset av ett par kilos extra vikt.

 

English: Gambeson or Panzar – third attempt
Since I sold my first panzar from last year’s reenactment season I was in dire need of a new one to wear at the great reenactment of the battle of Wisby this year. This is my third panzar (having made a custom one just shortly before), a garment that took about a week of intense sewing and quilting to finish. The knee-length panzar is primarely based on the effigy of sir Robert Shurland (1328), which shows his squire dressed in a gambeson or aketon, as well as 13-14th century Scottish effegies from the Hebrides. My new panzar consists of four layers of linen canvas and two to three layers of cotton padding used for upholstery. As with my first attempt, the different panels were first quilted and then joined using whip-stitches; the sleeves are made in two pieses making it pre-bent for ease of movement. For the sewing and quilting I used a heavy waxed linen thread 20/3. The quilting was made using stab-stiches, about 1-2 stitches /cm and 3 cm between the seams.  The total weight of the garment is about 7-8 kg or 15-17 lbs.

The result could be describes as so-so, the garment certainly cushions blows very well but in return it is somewhat cumbersome and the fit could have been better. It should be noted though that regular use makes padded garments such as this softer and more comfortable to wear, but still I’m sure that a lighter gambeson and a mail shirt worn on top of that would offer a better and more flexible protection at the negligible cost of a few kilos extra weight.

Att stupa med värdighet under återskapandet av slaget vid Mästerby/ Dying with grace at the reenactment of the battle of Mästerby (photo: gotland.net)

Gravhällar över klanhövdingen Gilbride MacKinnon från Iona resp. Sir Robert Shurlands väpnare från Isle of Sheppey/ Effigies of clan chief Gilbride MacKinnon, Iona, and the squire of sir Robert Shurland, Isle of Sheppey

Svärdsskida del II

september 2, 2011

Tidigare har jag beskrivit hur jag utformade en träskida i björk till mitt enhandssvärd, här följer fortsättningen.

Efter att ha gjort klart skidans träkärna var det dags att förstärka den med ett lager limmat linne. Detta verkar ha varit praxis i medeltida skidor, men glöms ofta bort av samtida tillverkare av svärdsskidor. Fördelen med detta inre lager är att skidan håller ihop även om den skulle knäckas, vilket lätt kan hända om man skulle ramla på den i stridstumultet eller får en smäll på skidan från något otäckt stålvapen modell större. Traditionellt användes hudlim, jag använde dock vanligt trälim med gott resultat.

Innan det blev dags för att klä skidan i skinn såg jag till att limma på två upphöjningar nära mynningen i form av läderremmar. Detta för att den framtida upphängningen ska sitta stabilare. Det yttersta lagret består av vegetabilgarvat och millimetertunt kalvskinn, som syddes på med vaxad lintråd (20/3) i vått tillstånd och sedan färgades med svartbrun oljebaserad läderfärg från Fiebing. Det våta lädret krymper alltefter som det torkar och sitter sedan smäcktajt kring kärnan utan att något lim behöver användas.

Sedan var det svärdsbältets tur. Jag valde en medeltida ”standarupphägning” med laskade remmar av den typ som av allt att döma var vanlig för enhandssvärd under perioden ca 1100-1350. En utförlig beskrivning om hur man gör en sådan finns här. Till sist vaxades både skidan och bältet med upphettat bivax för att göra dem mer tåliga och vattenavisande. En enkel mässingsölja nitades fast och svärdsupphängningen blev färdig att användas lagom inför det stora återuppspelandet av slaget vid Visby ringmur 1361.
Att tillverka en svärdsskida med tillhörande upphängning är ett intressant och omväxlande hantverk eftersom man får tillfälle att arbeta både med trä, textil, läder och metall. Inför nästa skida kommer jag förmodligen göra den något tunnare, använda ett smidigare skinn till bältet samt fodra skidan invändigt med ylle eller dyl. material i syfte att förhindra glapp – i Visby märkte jag snart att svärdet gärna ville glida ur skidan. En skida bör också förses med  en doppsko i metall, eftersom udden längst ut kommer att ustättas för slitage förr eller senare.

Träkärnan klädd med limmat linne och försedd med upphöjda lädersnoddar

English: wooden scabbard part II

Previously I have described how I shaped a wooden scabbard for my one handed sword,  here is the rest of the story.

After finishing the wooden core I had it reinforced with a layer of glued linen. This seems to have been common practise during the Middle Ages, although it is often forgotten by contemporary scabbard-makers. The advantage of a linen reinforcement is that the wooden core will keep together even if it should break, which might happen if you’re unlucky to fall on your scabbard in the fray of battle or if it should receive a heavy blow from a mean steel weapon. Historically, hide glue would have been used although I made fine with a common not-that-period wooden glue.
Before covering the scabbard in leather I glued on a pair of risers consisting of leather cords near the scabbard mouth. These are meant to help keeping the thongs of the sword belt in place. The final layer consists of vegetable tanned calsfskin, millimeter thin and sewn on while damp using waxed linen thread (20/3) and dyed with blackish-brown oil dye from Fiebing. The moist leather will shrink as it dries and in the end it will squeese tight around the core without the need for glue.

Then it was time to make the sword belt. I went for a common medieval ”standard suspension” involving lacing the belt in place as seen on one-handed swords throughout the period ca 1100-1350. A detailed instruction of how to do this can be found here. Finally I treated the scabbard and sword belt with heated bees wax making them more resilient and water-resistant. A brass buckle was attached and the scabbard was ready for action just in time for the long-awaited reenactment of the Battle of Visby 1361.

Constructing a wooden sword scabbard with attached sword belt makes an interesting and varied project as it allows you to work with both wood, textile, leather and metal as well. Next time I will probably be aiming for a thinner scabbard, using an internal liner of woolen fabric or similar material in order to prevent a loose fit – In Visby my sword had a tendency to slide out of the unlined scabbard. The sword belt would probably benefit from being made with a more flexible leather, and any scabbard should be fitted with a metal chape as the tip will suffer from wear and tear sooner ot later.

Några avbildade svärdsskidor från 1300-talets första hälft / A few period depictions of sword scabbards from the first half of the 14th century (Codex Manesse, Romance of Alexander, Holkham Bible)

 

Bloggpaus

augusti 16, 2011

Under sommaren har bloggen tagit en oplanerad semester, och kommer nog fortsätta så ett tag till. Sömnaden och donandet inför medeltidsveckan och Battle of Wisby i kombination med jobb har tagit så mycket tid och energi att jag helt enkelt inte kunnat dokumentera mina alster, vilket får ske vid ett senare tillfälle. Tiden får utvisa när jag finner ro att återuppta bloggandet, men fram tills dess får jag önska en fortsatt skön sommar!

Härlägret vid Östergravar under Battle of Wisby

Svärdsskida del 1

juni 22, 2011

Nyligen införskaffade jag ett nytt svärd, en smäckert enhandare av tjeckiske svärdssmeden Pavel Moc modell ”Tower” (förmodligen döpt efter det s.k. Towermanuskriptet I:33 som brukar dateras till ca 1290-1300). Eftersom bruket att bära ett bluntat svärd direkt instoppat i bältet är bland det värsta oskick en reenactare kan göra sig skyldig till var jag angelägen att så snabbt som möjligt tillverka en skida till svärdet. Medeltida svärdsskidor tillverkades oftast av allt att döma med en träkärna, men fynd från Åbo antyder att man även kunde använda en kärna av råhud. Jag har dock länge varit myfiken på att tillverka en skida i trä så det fick bli en sådan till slut. En träskida kan tillverkas av många olika slags träslag, men hårt lövträ anses lämpligast, dock helst inte ek eftersom det sägs missfärga bladet. Jag valde björk till min skida, ett hederligt svenskt träslag som både var/är lättillängligt och lättare än exempelvis ask. Om man inte har tillgång till en verkstad kan man göra som jag och få två smala bitar tillsågade hos den lokale snickaren. De 7 mm tjock bitarna sågades så att de blev 1 cm bredare än den färdiga skidan och 10 cm längre.

 

Det finns olika metoder att tillverka svärdsskidor, men jag valde att utgå från metod 1 och 3 som beskriv här. De två träpanelerna gröptes lätt ut till ett djup av ca 1 mm längst med svärdets konturer, och däremellan lades ett mellanlägg av tunn björkplywood som hyvlades ner till strax över 2 mm tjocklek. Efter att jag tejpat ihop delarna och noga kontrollerat så att svärdsklingan passade som handen i handsken limmades allt ihop med vanligt trälim (fisklim eller hudlim användes på medeltiden). När limmet torkat sågades skidan till så att den blev 1 cm bredare än klingan runtom. Kanterna hyvlades sedan så att de blev spikraka och till sist hyvlades hörnen av så att skidan blev rundad och slät. Eftersom svärdets parerstång böjer sig framåt blev även mynningen lätt rundad. Någon ytterligare behandling av ytan är inte nödvändig då svärdet ska kläs med linne och läder, vilket blir nästa steg i tillverkningsprocessen.

 

 

English: Wooden Scabbard Part 1

Recently I got myself a new sword, a nifty one-hander made by Czech swordsmith Pavel Moc known as the ”Tower” (probably dubbed so after the so called Tower Manuscript or I:33, commonly dated to ca 1290-1300). Since the practise of wearing your exposed blunt sword tucked in the belt is to be considered a mortal sin among reenactors I was keen to have a scabbard made for the swoord as soon as possible. Usually medieval scabbards seems to have been made around a wooden core, although finds from Åbo (Turku) in Finland suggests that some were made with an untanned leather core. I have wanted to try making a wooden scabbard for some time so in the end I went for a wooden one. There are a number of types of wood that can be used for a scabbard but hardwood is considered to be the best choice, with the exception of oak which is said to stain the blade. I picked birch for my scabbard, a wood native to Sweden and a readily available material to any scabbard maker in the past as well as the present. It is also lighter than e.g. ash. If you don’t have access to a workshop or any other facilities suitable for woodworking you can do as I did and have the wood fixed at the local carpenter. The two 7 mm thick wooden slats were made 1 cm wider than the finished scabbard and 10 cm longer.

 

There are various methods when it comes to scabbard-making, but I chose to try on method 1 and 3 as described here. First I scooped the wooden slats along the outline of the sword blade to a slight depth of 1 mm, then added a thin insertion of birch plywood that was planed down to a thickness of slightly above 2 mm. After the three layers were taped together and the fit of the blade was carefully checked, the whole thing was glued together using common wood glue (go with fish glue or hide glue if you wish to use the period stuff). After the glue had dried the shape of the scabbard was sawed, leaving a 1 cm wood around the blade. The edges were then made trimmed and made dead straight using a plane, and finally the sharp corners were shaved off rendering a smooth, oval-shaped scabbard. The mouth of the scabbard was also made rounded to accomodate the slightly curved cross-guard. There is no need for any further treatment of the wood surface as the scabbard is meant to be dressed in leather, which will be the next step in the scabbard making-process.

Sommar innebär 1300-tal

juni 5, 2011

Som jag antydde i mitt förra inlägg har jag alltså varit fullt upptagen den senaste månaden med ett beställningsuppdrag som inkluderar en kjortel i tunt olivgrönt ylle efter Bockstensfyndet, ett par gröna långa hosor i yllekypert, en linnefodrad bockstenshätta av brun rysk vadmal samt två skjortor och ett par brokor av handvävt linnetyg. I sin helhet utgör dessa plagg en grunduppsättning av enkla manskläder från 1300-talets mitt, och samtliga plagg är helt handsydda med vaxad lintråd 35/2 eller 60/2.

English: As hinted in my previous post I’ve been busy this last month or so with a custom project including a cote or kyrtle after the Bocksten bog find, a pair of green woolen twill hosen, a Bocksten-style hood made from a heavy Russian wool lined with linen for comfort, and two shirts as well as a pair of braies made from a home-spun and hand-woven tabby linen fabric. As a whole these garments represent a basic set of men’s clothes from the mid 14th century, and they are all sewn by hand using waxed linen thread 35/2 or 60/2.

En av skjortorna samt brokorna. Brokorna ska hållas upp av ett smalt läderbälte som löper genom dragskon snarare än en snodd.

One of the shirts and the braies. The braies are supposed to be worn with a narrow leather belt rather than a fabric drawstring.

Hosorna av grönt medeltjock yllekypert klippt på skrå, med slitstark sula av kraftigare vadmal.

The hosen, made from a green medium-weight woolen twill cut on the bias, with a heavy-duty woolen sole.

Detalj av hosornas snörhål.

Detail of the hose-eylets.

Huvan av brun vadmal. Till skillnad från originalet från Bocksten har huvan en något kortare strut samt är fodrad med linne för bekvämlighets skull, vilket kan behövas då det här ryska tyget slår alla rekord i fråga om stickighet…

The heavy woolen hood. In contrast to the original from Bocksten this hood sports a somewhat shorter liripipe and is lined with linen due to comfort, a necessary addition since this Russian fabric is super itchy…

Närbild på det hemvävda linnetyget. Eftersom tyget låg på en smal bredd (ca 63 cm) kunde jag utnyttja stadkanterna och slippa göra så många fällsömmar på skjortorna och brokorna.

Close-up showing the home-spun linen fabric. Due to the narrow width of the cloth (about 63 cm or 25 inches) I could piece the shirts and braies together with the selvages intact, minimizing the need for fell-seams.

På beställning

maj 31, 2011

Ja man kan ju få intrycket av att det inte händer så mycket på sömnads- och hantverksfronten om man kikar in på min blogg, men i själva verket jobbar jag intensivt bakom kulisserna med ett stort beställningsjobb inför sommarsäsongen som jag inom en inte alltför avlägsen framtid ska redovisa lite mer i detalj. På bilden visas en liten sneak peek på ett plagg sytt av ett mycket skönt och tunt ylletyg från medeltidsmode som jag varmt (eller kanske snarare svalt!) kan rekommendera till er som tänkt sy lätta och luftiga sommarplagg.

Scandinavian Folklore

maj 10, 2011

 Tänkte passa på att tipsa om Laila Duráns nyutkomna bok Scandinavian Folklore, som jag kunde kvittera ut igår efter en lång tids tålmodig väntan. Om inte annat så hade mina förväntningar byggts upp av den blogg som är knuten till bokens tillkomst och som kontinuerligt har uppdaterats med lovande smakprov ur innehållet. Titeln till trots så handlar inte boken särskilt mycket om folktro och gamla sagor om tomtar och troll, utan består i första hand av dryga 700 bilder ren dräktporr från Norge, Sverige och Sápmi med tillhörande text. Här har fokus till synes lagts på noggranna rekonstruktioner av hur kläderna såg ut i det gamla bondesamhället, snarare än hur de används i nutida sammanhang så som vi är vana vid. Tänk mer living history/historiskt återskapande och mindre drottning Silvia på Solliden och folkdanslag. En av bokens förtjänster som särskilt ska framhållas är att det vid sidan av bländande brudsilver och sidenbjäffs bjuds på många intressanta dräktvarianter som också visar på hur man fordom kunde klä sig till vardags och arbete ute på fäbod, kolmila och körslor. Inte minst är dräktskicket från Boda och Floda återgivet på ett mycket intressant och ingående sätt med åtskilliga dräktvarianter som effektivt visar på folkdräkternas variationsrikedom i äldre tid.

På ett rent ytligt plan ger boken kanske ett smått sötsliskigt och klämkäckt intryck som stundom för tankarna till kitschiga vykort från 50-talet (titta bara på omslaget), men det uppvägs lätt av det enastående fotot och den fantastiska detaljrikedom som Durán har dokumenterat kring de norska bunaderna, de samiska koltarna och de svenska folkdräkterna och bygdedräkterna. Så för alla andra dräktfanatiker där ute kan jag inte annat än att rekommendera den, även om det svider i plånboken…

Scandinavian Folklores hemsida

Vadmalsstampning

mars 27, 2011

Har man väl fått känna på äldre plagg och textilier som faktiskt användes när det en gång begavs sig så blir man lätt lite kräsen i sitt materialval. Vadmal är ett exempel på en förr så vanlig tygsort som idag är knepig att få tag på. Visst finns det många tyger på marknaden som saluförs som ”vadmal”, men i bästa fall rör det sig om kraftigt valkade ylletyger som i varierande grad påminner om den gamla hemvävda, grova vadmalen som i hundratals år användes av skandinavisk allmoge. Efter att ha bläddrat i Kerstin Gustafssons Vadmal: Tradition och förnyelse (1992) väcktes min inspiration till att börja experimentera med att själv valka ylletyger för att få fram ”riktig” vadmal. Spillbitar från tidigare syprojekt bearbetades på prov, och det bästa resultatet fick jag efter att ha valkat ett engelskt ylletyg som kallas kersey och som tidigare såldes av Handelsgillet, numera av Historiska Rum. Kerseyn påminner starkt om de gamla vadmalsbitar som jag tidigare hittat i vår stuga i Orsa – den är vävd i fyrskaftskypert och har ungefär samma trådtjocklek och trådtäthet som den gamla orsavadmalen. Så tidigare i vintras köpte jag hem sammanlagt 6 meter ofärgad, naturvit kersey som blev öronmärkt för mitt nya orsadräktsprojekt. Efter att ha inhandlat en tillräckligt stor balja var det bara att ta av sig på fötterna och sätta igång med att stampa tyget i grön såpa och hett vatten. Man ska dock ha klart för sig att vadmal normalt sett bearbetades i vattendrivna vadmalsstampar, och att träbaljor sägs vara ett bättre alternativ för egen stampning då de erbjuder bättre friktion än plast. Och ja, istället för såpa användes ofta urin…

Eftersom stamptiden i vadmalsstamp sägs ha varit sex timmar stampade jag först tyget i under sammanlagt lika lång tid – ett blött och mödosamt arbete som krävde en del pauser. Emellanåt måste man fylla på med såpa och hett vatten, och jag rekommenderar starkt att man håller till i badrummet då det skvätter en hel del… När tyget väl började torka insåg jag dock att valkningen hade varit otillräcklig, så det var bara att kavla upp byxbenen och fortsätta följande dag. Den här gången delade jag upp tyget i fyra mer lätthanterade bitar på 1,3 m vardera och stampade dessa var för sig i ett par timmar till. Filtningen gick också snabbare märkte jag av att lägga tyget i handfatet och knåda det en stund med händerna. Efter att ha sköljt ur såpan tvättade jag tyget i en ullkurslösning med lanolin (ullfett), sköljde med kallt vatten och hängde upp på tork. Allra sist ångströks tyget på båda sidor. Vadmal som ska efterlikna den gamla i fråga om kvalitet bör vara så pass hårt valkat att vävstrukturen helt döljs av luggen, och tyget ska kännas tungt och styvt.

Det smartaste hade förmodligen varit att först tvätta tyget en eller två omgångar i maskin på hög temperatur, därefter knåda det i såpa och till sist stampa det i ett par timmar (ylletyg som enbart tvättas i maskin tenderar att bli ”löst” och sladdrigt). Under processen krympte kerseyn sådär en 20% både på bredden och längden och slutresultatet påminner ganska mycket om den gamla handvävda vadmalen i fråga om tjocklek och yta. Den stora skillnaden är väl i så fall färgen, men det ska påpekas att det äldre tyget har blivit nedsolkat av decennier uppe på loftet och bör ha haft i stort sett samma gräddvita ton när det en gång lämnade vävstolen för över hundra år sedan.

Det obehandlade tyget jämfört mot en bit gammal vadmal från Orsa där luggen har nötts bort och blottat vävstrukturen

The unprocessed fabric next to a piece of old vadmal from Orsa where the weave structure has been exposed due to wear and tear

Det färdigstampade tyget och en gammal vadmalsspillbit från Orsa

The finished cloth and an old vadmal scrap from Orsa

English: Making vadmal cloth

Recently I embarked upon an attempt to produce vadmal cloth. Vadmal (meaning “cloth measure” in Old Norse) is a heavily felted, homespun woolen fabric used by rural Scandinavians for centuries, but nowadays it is very hard to come by. Certainly there are lots of fabrics advertised as vadmal these days, but in reality they are fulled woolen fabrics that to varying degrees might resemble the old domestic, coarse cloth used by the Scandinavian peasantry. After reading a book about vadmal and its production in the past I got inspired to try felting woolen cloth into vadmal myself. I experimented a little with scraps of wool left from previous sewing projects, and in the end a British-produced fabric called kersey proved to render the best result. This kersey is very similar to the bits and scraps of vadmal found in our old farmhouse in Orsa – like the latter it is woven in a four-shafted twill and has roughly the same thread count and thread size. So earlier this winter I bought a total of 6 m or 6.5 yds of natural off-white kersey destined to be turned into old-fashioned vadmal for upcoming dräkt sewing projects. After having purchased an appropriately sized basin it was time to get wet and start beating the cloth by foot in hot water and soft soap. However it should be stressed that vadmal was commonly processed in specially designed water mills, or alternatively in wooden tubs which offer better friction that a plastic one does. And oh yes, instead of soft soap urine was often used…

Since vadmal used to be put into the mill for six hours I figured it would suffice to beat it in water and soap for that amount of time. Of course I had to take a break every now and then and replenish the basin with soft soap and hot water (it gets really squelchy and slippery so keeping to the bathroom is highly recommended). As the cloth began to dry I soon realized that the effort was not enough and that it needed more felting, so I tucked up my trousers and continued working the fabric next day. This time I cut the huge piece into four more manageable parts and beat them one at a time for another couple of hours. The felting also went faster by putting the fabric into the washbowl and knead it by hand for a while. After having rinsed out the soap I washed the fabric in a wool cure-solution with lanoline (wool fat), washed it again in cold water and hung it up to dry. Finally, the fabric was steam ironed on both sides. Vadmal which is supposed to resemble and feel like “the real deal” from the past should be milled and felted to such an extent that the weave structure is obscured, and the fabric should feel heavy and rather stiff.

The best idea would probably have been to have the fabric pre-washed in the washer for one or two turns in high temperature, then knead it in soft soap by hand and finally beat it in the basin for a couple of hours (wool fabrics that are machine-washed alone tend to end up a bit “loose” and floppy). During the process the kersey shrunk about 20% in both length and in breadth and the end result pretty decently resembles the old homespun vadmal both in terms of thickness and texture. The main difference would be the color, but it should be mentioned that the old fabric have been smutted into a grayish-brown hue after decades in the loft and it would originally have been just as creamy white when it once left the loom more than a century ago.